MB Quart-1000 2. verzia

Tento typ reprosústav sa mi už dostal na úpravu druhý krát. Zaujímavosťou tohto páru bolo že každý obsahoval výhybku v inom vyhotovení, i keď zapojenie bolo po kontrole zhodné. Rozdiely boli len v odlišných typoch súčiastok a vyhotovenia DPS. Reprosústavy dostali tento krát kabeláž Audioquest Bedrock a vo výhybke boli použité komponenty Mundorf a Jantzen.