Luxman L-410
Majiteľ tohto zosilňovača ma požiadal o výmenu reproduktorových terminálov, výmenu vstupných cinch konektorov za kvalitné pozlátené, odstránenie praskotu prepínačov a potenciometrov a výmeny hlavných zdrojových kondenzátorov. Zosilňovač bol tiež vnútri značne zaprášený a trochu obliaty kávou, takže ho bolo potrebné aj vyčistiť. Potešujúce bolo, že zosilňovač nebol nikdy opravovaný ani do neho nebolo zasahované. Zosilňovač potreboval aj mierne doladiť kľudové prúdy koncových tranzistorov.